slider_text.png
Group 1.png

Šamanizem + IFA z orišami

Šamanizem je ena najstarejših oblik alternativnih pristopov, ki nas globoko poveže z materjo zemljo in naravnimi ritmi. Je sinhronizacija z naravo za izboljšanje kakovosti življenja. Uči nas, da je prav vse, kar obstaja, živo, in da ima svojega duha. Šamanizem je praktično  potovanje vase, globoko vase,  v dele svoje zavesti, do katerih prej nismo imeli dostopa.

Beseda šaman je sibirskega izvora in pomeni modrega človeka, vidca, zdravilca, ki z umom in silami narave zdravi telo, dušo in okoliščine, ter vedno deluje v korist družbe. Šamanova vloga v družbi je vzdrževati harmonijo in ravnotežje med človeštvom in silami narave.

Šamanske tehnike in znanja uporabljamo ne samo pri zdravljenju obolenj, utrujenosti, motenj in okvar telesa, temveč tudi in predvsem v vsakdanjem življenju, pri delu, medsebojnih odnosih, denarju, karieri, šolanju.  Z njihovo pomočjo odpravljamo strahove, strese, travme, moteče karmične in miselne vzorce, negativna čustva in razne druge razdiralne energije (uroki, črna magija, eksorcizem...).

IFA

IFA je sistem šamanizma in predstavlja najučinkovitejši sistem prepoznavanja človeka, njegovih kvalitet, njegove narave in  bistva. Namenjen je posameznikom, ki si želijo kar največ od tega življenja.

IFA je skrivnost življenja, življenje pa je neizčrpen vir znanja. Je filozofija, s katero postanemo močnejši. Po moči in učinkovitosti daleč presega vse obstoječe.

Doseči želimo, da se sprožijo notranje spremembe v človeku, pozdravi njihov um, moč, razmišljanje in nato se pozdravi telo.

Odgovarjamo na mnoga življenjska vprašanja z divinacijskem sistemom IFA; z manipuliranjem ikinov ali opeleja.

 Z IFA lahko rešimo vsak problem, vendar mora posameznik sodelovati, razumsko spreminjati in tudi opustiti svoje stare omejitve.

ORIŠE

Vsaka Oriša predstavlja energijo narave, katera je odgovorna ali zadolžena za reševanje specifičnih težav človeškega bitja. Različne oriše predstavljajo različne energije, različne lastnosti in vrednote.

Človeške težave so enake že tisočletja; zdravje, ljubezen, šola, kariera, pomanjkanje usmeritve in poguma, pomanjkanje motivacije, neznajdenje v času in prostoru, pomanjkanje notranjega mira…

Oriša nas pripravi za življenje. Usmerja nas v življenju,ter nas uči kako živeti zdravo, srečno, zadovoljno, v harmoniji sami s sabo in drugimi.